Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sỡ hữu chứng khoán. Mục đích trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 (Chi tiết)
 

TIN TỨC VỀ CÔNG ĐOÀN

SUNIMEX MATERIAL@2018